Czego brakuje badanym w „Dialogu”

5/5 - (2 votes)

wzór pracy licencjackiej o organizacjach pozarządowych

Na pytanie: czy w stowarzyszeniu „Dialog” obserwowałeś kryzysy, ankietowani opowiadali:

Tablica 7

RODZAJ

ODPOWIEDZI

LICZBA

WSKAŹNIKA

UDZIAŁ

PROCENTOWY

Zdecydowanie tak 19 47,5
Raczej tak 5 12,5
Trudno powiedzieć 11 27,5
Raczej nie 5 12,5
Zdecydowanie nie 0 0
Razem 40 100
Źródło: Badanie ankietowe.

Z badanej grupy, jak przedstawia tablica 7, 60 %  stwierdziło, że w  Stowarzyszeniu obserwowało kryzysy; 27 % nie jest w stanie stwierdzić czy obserwowało kryzysy czy też nie; 12,5 % uważa, że kryzysów raczej nie było. Zdaniem badanych kryzysy polegały głownie na kłótniach wewnątrz „ekipy”[1]; były spowodowane kwestiami finansowymi; występowały chwilowo w momentach kiedy brakowało ludzi do działania, a także kiedy tych ludzi było za dużo; zdarzało się także, że wewnątrz „ekipy” dochodziło do kryzysów miłosnych, które psuły atmosferę w „Dialogu”.

Na pytanie czego badanym brakuje w „Dialogu” badani odpowiadali, że: niczego im nie brakuje (32,5 %); czasami kawy, herbaty lub cukru (12,5 %); stałego dofinansowania dla „Dialogu” (12,5 %); organizowania koncertów (10 %); „punk – rocka” i ekologii w działaniach „Dialogu” (5 %); szczerości (5 %); „równo uprawnienia po miedzy liderami a  pozostałymi członkami Dialogu” (2,5 %). Pozostałe 7,5 % badanych nie odpowiedziały na to pytanie.

[1] Ekipa – wszyscy młodzi ludzie korzystający z Otwartego Miejsca Spotkań.

Dodaj komentarz