Wykaz skrótów

Dz.U. – Dziennik Ustaw

GP – Gazeta Prawna

KRiO – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

KPC – Kodeks postępowania cywilnego

KK – Kodeks karny

KC – Kodeks cywilny

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MZiOS – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej

OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Pracy

OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych

OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Administracyjnej i Izby Pracy i Izby Ubezpieczeń Społecznych

PiZS – Prawo i Zabezpieczenie Społeczne

RODK – Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

SN – Sąd Najwyższy

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

z.e.p. – zaopatrzenie emerytalne pracowników

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych