Czy Stowarzyszenie „Dialog” daje szanse do samorealizacji dla młodych ludzi w opinii osób badanych

5/5 - (2 votes)

wzór pracy licencjackiej o organizacjach pozarządowych

Rysunek 6

Źródło: Badanie ankietowe.

Jak przedstawia rysunek 6, spośród badanej grupy 13 osób nie zaobserwowało żadnych zmian; natomiast 27 osób ma wrażenie, że uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia zmieniło coś w ich życiu. Wśród argumentów, które za tym przemawiają pojawiły się min. to że zaczęli wierzyć w swoje możliwości; stali się bardziej otwarci i nie mają większych problemów w nawiązywaniu kontaktów; poczuli się potrzebni; usamodzielnili się; uczą się podejmowania trudnych decyzji; poszerzyli swoje horyzonty; mają więcej pomysłów, a także niektóre z badanych osób stwierdzili, że już mają bardzo dużo „cudownych wspomnień”.

Rysunek 7

Źródło: Badanie ankietowe.

Zaledwie 11 osób (rys. 7) spośród badanej grupy, stwierdziło że miało w „Dialogu” możliwość zrealizowania własnego pomysłu. Natomiast aż 29 osób     (rys. 7) stwierdziło, że nie miało takiej możliwości. Osoby, które nie miały możliwości zrealizowania własnego pomysłu w badaniu wykazały się dużym samokrytycyzmem, stwierdzając, że: nie miało, żadnych konkretnych pomysłów (18 osób); z powodu braku czasu    (2 osoby); nie realizowało swoich pomysłów ponieważ z reguły jest tak, że wszystkie pomysły są wspólnie dopracowywane, a dopiero później są one realizowane (5 osób);  na razie jeszcze nie ale już mają pomysł i niedługo się biorą do jego realizowania (3 osoby); jest za krótka związana z „Dialogiem” (1 osoba). Natomiast 2 osoby stwierdziły, że nikt nie chce ich wysłuchać.

Jak odpowiadali respondenci na pytanie: czy można powiedzieć, że podczas dotychczasowego pobytu w „Dialogu”, badani odnieśli w Nim  jakieś sukcesy, przedstawia tablica 4.

 Tablica 4

RODZAJ

ODPOWIEDZI

LICZBA

WSKAŹNIKA

UDZIAŁ

PROCENTOWY

Zdecydowanie tak 7 17,5
Raczej tak 13 32,5
Trudno powiedzieć 12 30
Raczej nie 6 15
Zdecydowanie nie 2 5
Razem 40 100
Źródło: Badanie ankietowe.

Połowa (50 %) respondentów uważa, że podczas działania w „Dialogu” odniosło w nim sukcesy. Badani wymieniali sukcesy różnego typu, min. podawali: możliwość występowania przed dużą publicznością; sukcesy osobiste; możliwość wyjazdu za granice i w różne miejsca w Polsce. Dwie osoby z badanej grupy zostały wyróżnione przez Burmistrza Miasta Bartoszyce za ich pracę jako wolontariuszy. Część badanych  (30 %) nie jest w stanie sprecyzować czy tak czy nie, a 20 % uważa, że nie odniosła  sukcesów.

Na pytanie: czy będąc w „Dialogu” badani uczą / nauczyli się czegoś, respondenci odpowiadali, w sposób przedstawiony w tablicy 5.

Tablica 5
RODZAJ

ODPOWIEDZI

LICZBA

WSKAŹNIKA

UDZIAŁ

PROCENTOWY

Zdecydowanie tak 18 45
Raczej tak 15 37,5
Trudno powiedzieć 4 10
Raczej nie 2 5
Zdecydowanie nie 1 2,5
Razem 40 100
Źródło: Badanie ankietowe.

Na 40 respondentów, aż 82,5 % stwierdziło, że uczy bądź nauczyło się czegoś w „Dialogu”. Badani wymieniali, iż nauczyli się min. słuchać innych ludzi; pracować w „grupie indywidualistów”; jeżeli się w coś wierzy, to trzeba ciężko się pracować aby  to osiągnąć; że „nie ma rzeczy niemożliwych”; tańca z ogniem; dowiedzieli się dużo na temat uzależnień; organizowania imprez; tolerancji; 10 % nie jest wstanie sprecyzować czy uczy bądź nauczył; tylko 7,5 % respondentów uważa, że nic się nie nauczyli.

Natomiast na pytanie czego badanym brakuje do realizacji własnych pomysłów, respondenci zwracali uwagę na to, że: zrozumienia pozostałych członków (5 %); chętnych ludzi do wspólnego działania (7,5 %); stwierdziły, że odwagi i pewności siebie(7,5 %);  poparcia pozostałych członków (2,5 %). Pozostała grupa (77,5 %) badanych stwierdziło, że w „Dialogu” nie brakuje im niczego. Twierdzą oni, że mają „otwarte horyzonty na realizację własnych pomysłów”. Uważają  również, że jeżeli czegoś im brakuje to tylko w nich samych, tzn. ewentualnie pomysłów lub samozaparcia, aby wprowadzić je w życie.

Dodaj komentarz